Léčebně ozdravný pobyt pro děti 2024

Mořská hvězda BULHARSKO

Archive for the ‘1,turnus CHORVATSKO’ Category

Prohlášení rodičů pro účely léčebně – ozdravného pobytu Mořská hvězda 2022 Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Datum narození:…………………………………………………………………..……Turnus č.:………………………Oddíl č.:………………….…….. Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………………………………………………..………..……………….. Mobil matka:………………………………. Mobil otec…………………………. E-mail:……………………………………..……………………..…….. V případě nepřítomnosti zákonného zástupce v době konání ozdravného pobytu, uveďte možnost spojení na jinou osobu, dočasně odpovědnou za dítě (jméno, příjmení, adresa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. Souhlasím, aby vedení turnusu komunikovalo s výše uvedenou osobou a sdělovalo jí informace týkající se mého dítěte. V……………………………….. dne……………………………..                                             ………………………………………………………………….                                                                                                            Podpis zákonného zástupce dítěte Charakterové vlastnosti, na […]

Potvrzení o pojištění 2022

Přihláška ke stažení níže.

  • KOVOTOUR PLUS s.r.o.
  • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář