Léčebně ozdravný pobyt pro děti

Ten nejlepší zážitek pro Vaše děti.

Tisková zpráva KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky definitivně dne 15. 01. 2021 zrušila realizaci léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v Bulharsku.

Společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení, spolupracovalo na realizaci léčebně ozdravných pobytů u moře v Bulharsku se společností VZP ČR od roku 2018 do roku 2020. Smluvní vztah byl uzavřen na základě Smlouvy č. 4600001632 o zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 – 2022.

Cílem společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o. v souvislosti s konáním výše uvedených pobytů, bylo vždy zajištění kvalitních služeb a splnění všech smluvních povinností, které vyplývaly ze smluvního ujednání. Rádi bychom podotkli, že za dobu, kdy se naše společnost zaměřuje na realizace léčebně ozdravných pobytů, jsme svezli k moři tisíce dětských pacientů, kterým jsme prokazatelně přispěli ke zlepšení zdravotního stavu. Je to práce mimořádně náročná a zodpovědná a my ji vykonáváme s tím největším nasazením. Důkazem vysoké kvality služeb, které nabízíme, je prokazatelné zlepšení zdravotního stavu dětí, jejich spokojenost, spokojenost rodičů a v neposlední řadě uznání lékařů a našich partnerů, kteří se podílejí společně s námi na realizace léčebně-ozdravných pobytů.

Ve smluvním ujednání dle smlouvy č. 4600001632 je uveden maximální počet v každém kalendářním roce 1500 dětí. Z prokazatelně doložitelných dokumentů je zřejmé, že zájem o konání léčebně ozdravného pobytu „ Mořský koník“ u moře v Bulharsku byl každoročně vysoký. V roce 2018 vycestovalo na léčebně ozdravný pobyt do Bulharska 1439 dětí, což je 96% z maximálního počtu uvedeného ve smluvním ujednání. V roce 2019 vycestovalo na léčebně ozdravný pobyt do Bulharska 1307 dětí, což je 87% z maximálního počtu uvedeného ve smluvním ujednání. V roce 2020 i přes celosvětovou situaci spojenou s pandemií vyvolanou šířením koronaviru COVID – 19 se nám podařilo (po zrušení prvního turnusu, z důvodu nastavených vládních opatření) naplnit kapacitu 1033 dětmi z maximálního počtu 1200 dětí. Naplněnost byla tedy 86% z maximálního počtu 1200 účastníků. V roce 2018 a 2019 nebyly všechny turnusy v rámci konání ozdravného pobytu do Bulharska 100% naplněny, z důvodu konání dalších ozdravných pobytů ze strany VZP ČR, a to v Černé Hoře.

Prioritou společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o. bylo vždy zajištění zdraví a spokojenosti nejmenších pojištěnců VZP ČR, a to velmi úzce souviselo se zajištěním řádných bezpečnostních, hygienických a epidemiologických nařízení v rámci konání léčebně ozdravného pobytu v roce 2020. I přes složitou situaci vyvolanou pandemií šířením koronaviru COVID-19, se nám podařilo zajistit bezpečnost všech účastníků léčebně ozdravného pobytu.

Děkujeme všem dětem, zákonným zástupcům dětí, dopravnému personálu, všem příznivcům ozdravných pobytů za obrovskou podporu, které se nám dostalo. Vážíme si Vaší podpory a děkujeme všem za přízeň.

KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Dne 18. 01. 2021

  • KOVOTOUR PLUS s.r.o.
  • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář