Léčebně ozdravný pobyt 2018 – 2022

Mořská pláž, ten nejlepší zážitek pro Vaše děti v Bulharsku.

 

 Informace 15.5.2020

‼️Vážení rodiče, v návaznosti na stávající situaci a doporučení epidemiologické komise byl ❗️ ZRUŠEN 1. TURNUS ❗️ Mořského koníka. Informace k dalším turnusům budou komunikovány průběžně. Proto prosíme sledujte e-mailové schránky s adresou, kterou jste nahlásili při podání přihlášky. V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na kolegy na adrese mk@vzp.cz‼️

Informace z Facebooku Mořský Koník :https://www.facebook.com/pobytymorskykonik/

Nebo zde : https://www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky/deti/morsky-konik-2020

 

Informace  5.5-2020

Vážení rodiče, VZP ČR dnes zaslala zákonným zástupcům dětí prvního turnusu níže uvedenou zprávu. Jednání mezi společností VZP ČR a KOVOTOUR PLUS s. r. o . nadále probíhají.

Vážená paní, vážený pane,
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a na základě aktuálního vývoje jedná VZP ČR se zástupci společnosti KOVOTOUR Plus s.r.o., která zajišťuje léčebně-ozdravné pobyty, o konání Mořského koníka 2020.
Do doby, než budou známy výsledky jednání, Vás chceme informovat, že VZP ČR netrvá na stanoveném termínu 9. 5. 2020 pro zaplacení 1. turnusu, kterého se má zúčastnit Vaše dítě. Nepřipadalo by nám vhodné lpět na stanovených termínech, pokud v tuto chvíli není jisté, zda se bude tento turnus konat. Jakmile budou známy závěry z jednání, ihned budeme rozesílat všem rodičům potřebné informace. Věříme, že by tomu tak mělo být v první polovině května.
Nadále samozřejmě platí, že pokud s ohledem na nastalý pandemický stav dojde ke zrušení léčebně-ozdravného pobytu Mořský koník v roce 2020, a to i jednotlivých dílčích turnusů, bude VZP ČR vracet nejen případnou uhrazenou částku, ale i administrativní poplatek ve výši 1 000 Kč, jak jsme Vás již informovali dříve.
Ubezpečujeme vás, že VZP ČR vždy dodržuje doporučení a nařízení státních orgánů.

Děkujeme za pochopení
VZP ČR

 

 

 

Informace  30.3.2020

Letový řád  pro letošní ročník 2020
https://www.morskaplaz.cz/letovy-rad/

Informace  19.3.2020

Splatnost doplatku finanční spoluúčasti u Mořského koníka se prodlužuje

19. 3. 2020

V souvislosti s výskytem koronaviru a onemocnění COVID-19 a na základě aktuálního vývoje se VZP rozhodla odložit splatnost doplatku finanční spoluúčasti u léčebně-ozdravného pobytu Mořský koník.

Ilustrační obrázek

V ustanovení čl. IV. odst. 3 písm. b) Smlouvy o účasti dítěte na léčebně ozdravném pobytu, kterou zákonní zástupci podepsali, se uvádí, že: „zákonný zástupce provede jednorázově úhradu doplatku do celkové výše finanční spoluúčasti nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů před začátkem příslušného turnusu“. Nově by měla být úhrada spoluúčasti provedena nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů před začátkem příslušného turnusu.

Pokud by s ohledem na nastalý pandemický stav došlo ke zrušení léčebně-ozdravného pobytu Mořský koník v roce 2020, a to i jednotlivých dílčích turnusů, bude VZP ČR vracet vždy celou částku, kterou zákonný zástupce uhradil/a, což se týká i administrativního poplatku ve výši 1 000 Kč. Na to pamatuje i již zmíněná smlouva, která toto umožňuje z důvodu vis maior, na základě rozhodnutí nebo na základě závazných pokynů státních orgánů České republiky nebo země, ve které se léčebně-ozdravný pobyt koná, nebo na základě rozhodnutí Správní rady VZP ČR.

 

Zde:https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/splatnost-doplatku-financni-spoluucasti-u-morskeho-konika-se-prodluzuje?fbclid=IwAR2gbz4LFFQj5yu75A5MwPEEolSvwE5nLgfXyjD9O7gEq36VASAE7lqkH7k

 

Vážení rodiče, stránky  se budou aktualizovat během celého roku a budou Vám přinášet aktuální informace  souběžně s Facebookem Léčebně ozdravný pobyt 2018-2022 k náhledu zde : Léčebně ozdravný pobyt 2018-2022

Oddělení zdravotního turismu Kovotour Plus s.r.o.

 

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář