Léčebně ozdravný pobyt pro děti 2024

Mořská hvězda BULHARSKO

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zdravotnické zařízení KOVOTOUR PLUS s.r.o. v souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině sděluje, že ač se jedná o situaci mimořádnou, nečekanou a stresující pro každého z nás, neexistují žádné signály o tom, že by naší zemi nebo cílovým zemím ozdravných pobytů hrozilo nebezpečí.V tuto chvíli společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. pokračuje v přípravách a činí všechny kroky k následné realizaci léčebně ozdravných pobytů. Situaci aktivně sledujeme a všechny následující kroky budou v souladu s vývojem stavu v Evropě.Léčebně ozdravné pobyty pořádá společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. 25 let, a to vždy s mimořádnou
zodpovědností a ohledem na bezpečnost všech účastníků pobytu. Vaše děti bychom nikdy nevystavili nebezpeční či jakémukoli negativnímu vlivu.
V Ostravě dne 07.03. 2022 KOVOTOUR PLUS s.r.o.

AKTUALNÍ INFORMACE 18.02.2022

DNE 05.08.2021

JSME SLAVNÍ ……..❤️🇨🇿🇧🇬🐠🐟⭐️☀️👍
Prosím o sdílení ❤️🎤🎶🙏
❤️🇨🇿Dobrý den🇨🇿❤️,

Na ČRo Plus se dlouhá verze reportáže dnes vysílala přibližně v 9:17 – tady je záznam hodiny mezi 9. a 10. dopoledne.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/27/2021-08-03

Repríza byla ve 17:54.❤️

Na ČRo to bylo v 5:53 a v repríze trošku delší verze v 15:12 – odkaz je tady

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/radiozurnal/81/2021-08-03

Dne 10.06.2021

Milí rodiče,

Naše společnost až do poslední chvíle vyčkávala a předpokládala, že se striktní nařízení nejvyšších řadů změní. Bohužel ani k dnešnímu dni k žádné změně nedošlo.

Z tohoto důvodu Vám zasíláme potvrzení bezinfekčnosti, která obsahuje mimo jiné informace týkající se cesty z České republiky do Bulharka a zpět.

Prosíme o řádné nastudování a přípravu dokumentů dle postupu uvedených v bezinfekčnosti.

Je nám moc líto, že se pobyt těmito nařízeními komplikuje, na děti se ale nevztahuje žádná výjimka.

Přesto, že nařízení nejvyšších úřadů ČR jsou striktně daná, věříme, že si děti pobyt užijí a budou spokojené.

Děkujeme Vám za důvěru a vážíme si Vaši přízně.

S přáním hezkého dne, Lenka Hajtmanová, jednatelka společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Bezinfekčnost Bulharsko – Mořská hvězda 2021

17.5.2021

Vážení rodiče,

po delší odmlce si Vám dovolujeme zaslat předběžné informace k odjezdu Vašich dětí na léčebně ozdravný pobyt Mořská hvězda 2021.

Formuláře uvedené v předběžných informací Vám budou zaslány emailem.

S ohledem na stále měnící se vládní nařízení jak v Bulharsku, tak v ČR, Vám budou potřebné informace související s pandemii COVID zaslány 14 dní před odjezdem na pobyt Vašeho dítěte (informace týkající se vstupních a výstupních testů.

vyplňování formulářů, atd.)

Aktuálně Vám můžete sdělit, že se situace vyvíjí velmi pozitivně.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, přejeme Vám a celé Vaší rodině pevné zdraví.

S přáním hezkého dne,

Lenka Hajtmanová

jednatelka společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o./ Managing Director KOVOTOUR PLUS Ltd.


Tisková zpráva KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky definitivně dne 15. 01. 2021 zrušila realizaci léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v Bulharsku.

Společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o., nestátní zdravotnické zařízení, spolupracovalo na realizaci léčebně ozdravných pobytů u moře v Bulharsku se společností VZP ČR od roku 2018 do roku 2020. Smluvní vztah byl uzavřen na základě Smlouvy č. 4600001632 o zajištění služeb spojených s realizací léčebně ozdravných pobytů dětí u moře v letech 2018 – 2022.

Cílem společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o. v souvislosti s konáním výše uvedených pobytů, bylo vždy zajištění kvalitních služeb a splnění všech smluvních povinností, které vyplývaly ze smluvního ujednání. Rádi bychom podotkli, že za dobu, kdy se naše společnost zaměřuje na realizace léčebně ozdravných pobytů, jsme svezli k moři tisíce dětských pacientů, kterým jsme prokazatelně přispěli ke zlepšení zdravotního stavu. Je to práce mimořádně náročná a zodpovědná a my ji vykonáváme s tím největším nasazením. Důkazem vysoké kvality služeb, které nabízíme, je prokazatelné zlepšení zdravotního stavu dětí, jejich spokojenost, spokojenost rodičů a v neposlední řadě uznání lékařů a našich partnerů, kteří se podílejí společně s námi na realizace léčebně-ozdravných pobytů.

Ve smluvním ujednání dle smlouvy č. 4600001632 je uveden maximální počet v každém kalendářním roce 1500 dětí. Z prokazatelně doložitelných dokumentů je zřejmé, že zájem o konání léčebně ozdravného pobytu „ Mořský koník“ u moře v Bulharsku byl každoročně vysoký. V roce 2018 vycestovalo na léčebně ozdravný pobyt do Bulharska 1439 dětí, což je 96% z maximálního počtu uvedeného ve smluvním ujednání. V roce 2019 vycestovalo na léčebně ozdravný pobyt do Bulharska 1307 dětí, což je 87% z maximálního počtu uvedeného ve smluvním ujednání. V roce 2020 i přes celosvětovou situaci spojenou s pandemií vyvolanou šířením koronaviru COVID – 19 se nám podařilo (po zrušení prvního turnusu, z důvodu nastavených vládních opatření) naplnit kapacitu 1033 dětmi z maximálního počtu 1200 dětí. Naplněnost byla tedy 86% z maximálního počtu 1200 účastníků. V roce 2018 a 2019 nebyly všechny turnusy v rámci konání ozdravného pobytu do Bulharska 100% naplněny, z důvodu konání dalších ozdravných pobytů ze strany VZP ČR, a to v Černé Hoře.

Prioritou společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o. bylo vždy zajištění zdraví a spokojenosti nejmenších pojištěnců VZP ČR, a to velmi úzce souviselo se zajištěním řádných bezpečnostních, hygienických a epidemiologických nařízení v rámci konání léčebně ozdravného pobytu v roce 2020. I přes složitou situaci vyvolanou pandemií šířením koronaviru COVID-19, se nám podařilo zajistit bezpečnost všech účastníků léčebně ozdravného pobytu.

Děkujeme všem dětem, zákonným zástupcům dětí, dopravnému personálu, všem příznivcům ozdravných pobytů za obrovskou podporu, které se nám dostalo. Vážíme si Vaší podpory a děkujeme všem za přízeň.

KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Dne 18. 01. 2021

  • KOVOTOUR PLUS s.r.o.
  • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář