Léčebně ozdravný pobyt pro děti

Ten nejlepší zážitek pro Vaše děti.

FAKULTATIVNÍ VÝLETY

 

Informace o výletech:

Program a cena výletů je orientační a změna programu je vyhrazena. Nabídka výletů je koncipována tak, aby byla zajištěna bezpečnost a hygiene dětí s ohledem na pandemii spojenou s COVID-19. Konání výletu je závislé na minimálním počtu účastníků a zdravotním stavu dětí.

1. BALČIK + KAMČIA – lodní,poznávací výlet cena: 35 EUR
Polodenní lodní výlet do letoviska a botanické zahrady u města Balčik. Komplex vznikl jako výletní místo rumunské královny Marie. Park letoviska byl založen počátkem XX. století známým švýcarským botanikem a nalezneme v něm především exotickou floru.. Aktuálně je zde k vidění více než 3000 druhů rostlin. Zahrada je světově známá svou unikátní kolekcí kaktusů, která je naprostým unikátem. Následuje plavba na lodi po řece Kamčia, zastávka bude v jedné z nejzajímavějších bulharských rezervací „Longoza“, kde se spojují kouzla moře, řeky a lesa.

2. PIRÁTSKÁ PLAVBA LODÍ – lodní, zábavný výlet Cena: 35 EUR
Polodenní výlet za zábavou. Na dvou krásných starobylých námořních lodích děti vyplouvají z varenského zálivu. Na palubě je přivítají animátoři a posádka. Pro děti je připraven na uvítanou nealkoholický nápoj. Dvě skupiny dětí soutěží, která z nich je odvážnější, rychlejší a důvtipnější. Toto vše je doprovázeno pirátskou hudbou a pro děti jsou připraveny pirátské čepice a malování na obličej.

3. KLÁŠTER ALADŽA, návštěva přírodního parku „Zlaté písky“a plavba po řece KAMČIA – lodní,poznávací výlet Cena: 35 EUR
Polodenní výlet do Aladža klášteru (Aladža manastyr). Jedná se o kulturní památku celosvětového významu. Jedná se o nejznámější skalní klášter v Bulharsku. Má řadu mnišských obydlí, pocházejících ze 13. a 14. století. Jedná se o architektonický skvost, který je obklopen krásnou okolní přírodou. Místní obyvatelé o tomto místě vypráví mnoho legend.
Příjemnou hodinovou procházkou v přírodním parku Zlaté písky se děti seznámí s florou a faunou přímořského lesa, která je k vidění pouze zde. Následuje plavba lodí po řece Kamčia, která se nachází v nejzajímavějších bulharsé rezervaci „Longoza“, kde se spojují kouzla moře, řeky a lesa.

4. BULHARSKÁ VESNICE , SETKÁNÍ S BULHARSKÝM FOLKLOREM – poznávací výlet Cena: 35 EUR
Výlet do „Bulharská vesnice“ je unikátní spojení přírody, dějin, lidových řemesel a koloritními obyčeji. Děti se seznámení se životem, folklorem a lidovou kuchyní Dobrudžského kraje – největší žitnice Bulharska. Během cesty probíhá beseda průvodce o tradicích a řemeslech na bulharském venkově. V obci Dabovik budou děti přivítány starým bulharským zvykem, chlebem a solí. Děti si užijí projížďku na vozíku taženém osly, hry z dob bulharaských předků, tkaní koberců, ruční hnětení chleba nebo gevreků, pečení ve vesnické peci, výroba ozdob pletením barevných nití, česání vlny a učením bulharského lidového tance zvaného choro. Výlet „Bulharská vesnice“ dětem přinese zábavu, tanec, vykouzlí dobrou náladu a přitom děti seznámí s historií Bulharska.

 

  • KOVOTOUR PLUS s.r.o.
  • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář