Archive for the ‘Hlavní’ Category

Prohlášení rodičů pro účely léčebně – ozdravného pobytu Mořská hvězda 2022 Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Datum narození:…………………………………………………………………..……Turnus č.:………………………Oddíl č.:………………….…….. Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………………………………………………..………..……………….. Mobil matka:………………………………. Mobil otec…………………………. E-mail:……………………………………..……………………..…….. V případě nepřítomnosti zákonného zástupce v době konání ozdravného pobytu, uveďte možnost spojení na jinou osobu, dočasně odpovědnou za dítě (jméno, příjmení, adresa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. Souhlasím, aby vedení turnusu komunikovalo s výše uvedenou osobou a sdělovalo jí informace týkající se mého dítěte. V……………………………….. dne……………………………..                                             ………………………………………………………………….                                                                                                            Podpis zákonného zástupce dítěte Charakterové vlastnosti, na […]

Prohlášení rodičů pro účely léčebně – ozdravného pobytu Mořská hvězda 2022 Jméno a příjmení dítěte……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Datum narození:…………………………………………………………………..……Turnus č.:………………………Oddíl č.:………………….…….. Jméno a příjmení zákonného zástupce:………………………………………………………………………………………..………..……………….. Mobil matka:………………………………. Mobil otec…………………………. E-mail:……………………………………..……………………..…….. V případě nepřítomnosti zákonného zástupce v době konání ozdravného pobytu, uveďte možnost spojení na jinou osobu, dočasně odpovědnou za dítě (jméno, příjmení, adresa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….. Souhlasím, aby vedení turnusu komunikovalo s výše uvedenou osobou a sdělovalo jí informace týkající se mého dítěte. V……………………………….. dne……………………………..                                             ………………………………………………………………….                                                                                                            Podpis zákonného zástupce dítěte Charakterové vlastnosti, na […]

 3.turnus   29.07. – 21.08.2022     23 – denní pobyt 19.999 Kč/dítě      VOLNO  

Černé moře lékem? Zbavuje chronických onemocnění, tvrdí vedoucí ozdravného pobytu ve Škorpilovci Slané moře, solí obohacený vzduch, strava plná kvalitní zeleniny, ovoce a dalších dobrot z bulharské kuchyně. A především pohyb a kamarádi. To jsou hlavní složky ozdravného pobytu, který už několik let pořádá na bulharském pobřeží u městečka Škorpilovci zdravotnické zařízení. Letos přijelo dětí s kožními problémy a astmatem na ozdravný pobyt k moři méně než v minulých letech. Zdravotní pojišťovny už na něj totiž nepřispěly. Tento týden je […]

  • KOVOTOUR PLUS s.r.o.
  • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář