Hotel Rositsa 3*, Sv. Konstantin a Helena

Ubytování:
Děti budou ubytovány ve standardně vybavených 2-3lůžkových pokojích s lůžkovinami vhodnými pro alergiky, součástí pokoje je vlastní
sociální zařízení (sprchový kout, WC). Výměna ručníků je zajištěna 2x týdně, lůžkovin 1x týdně. Je nutné vybavit dítě osuškou na pláž (je
zakázáno používat hotelový ručník k tomuto účelu).
Stravování:
Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze (včetně ovoce a zeleniny), a to snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře v hotelové
restauraci v pravidelných časových intervalech. U jídla budou zajištěny nápoje a současně během celého dne budou mít děti zajištěn pitný
režim. Prvním jídlem po příjezdu bude oběd a posledním jídlem v den odjezdu bude oběd. Děti při zpáteční cestě obdrží balíček na cestu
včetně pití. Po cestě tam a zpět mají děti možnost zakoupení nápojů v autokaru za české koruny.
Programová skladba:
Po celou dobu pobytu se o děti stará tým zkušených výchovných pracovníků/sportovních animátorů. Děti budou vykonávat ozdravné
procházky, dýchací cvičení, výlety do okolní krajiny, využívat koupání v moři a účastnit se pestrého kulturního, sportovního a animačního
programu. Dle zdravotního stavu mohou děti využívat sportovní terén, k dispozici bude sportovní nářadí, zábavné hry, animační potřeby. U
menších dětí bude vždy zvažována fyzická a psychická náročnost ozdravného pobytu. Děti budou mít možnost zúčastnit se nabízených
výletů. Výlety nejsou v ceně ozdravného pobytu.
Zdravotnický doprovod:
Je zajištěn 24 hodin po celou dobu pobytu českými lékaři a zdravotníkem. Dále je v pobytovém místě zajištěna ordinace vybavená léky a
zdravotnickým materiálem. Pro případ, že bude nezbytně nutné navštívit zdravotnické zařízení v místě pobytu, je zajištěn osobní automobil.
Rodiče musí děti na celou dobu ozdravného pobytu vybavit léky nebo mastmi, které dítě pravidelně užívá, v dostatečném množství.
Zapomene-li rodič výše uvedeným léčivem dítě na pobyt vybavit a bude-li nutné tento lék zakoupit v zahraničí, bude uhrazen z kapesného
dítěte. Upozorňujeme rodiče, že tyto léky musí být předány v originálním balení doprovodnému pracovníkovi u odjezdu na ozdravný pobyt s
uvedením jména dítěte a dávkováním (v případě užívání více léků doporučujeme přiložit seznam léků s jednotlivým dávkováním). Dítě nesmí
přijít do styku s infekční chorobou, ani s žádnou osobou, která onemocněla přenosnou nemocí, nesmí mít vši, ani hnidy.
Výchovní pracovníci:
Na organizaci přepravy, celkový průběh pobytu, dodržování denního řádu, stanoveného programu a na bezpečnost dětí budou dbát zkušení
vedoucí. Doprovodný personál je ubytován ve stejných ubytovacích prostorech jako děti a každý vedoucí bude mít na starosti skupinu max.
12 dětí. Kontrolu nad dodržováním uzavřených dohod, nad úrovní stravování, ubytování a plnění povinností vedoucích a zdravotnického
doprovodu, včetně dodržování denního řádu a stanoveného programu, bude provádět delegát/hlavní vedoucí.
Kapesné:
Není zahrnuto v ceně zájezdu, každý rodič dle vlastní úvahy vybaví dítě cizí měnou, leva a eura. Doporučené kapesné je 150 leva (do kapesného je započítána částka cca 30 leva pro případ nutnosti vyšetření na rentgenologii) a eura dle počtu vybraných výletů (přehled a ceny
výletů naleznete viz Informace o Výletech).Kapesné prosím nachystejte v menších bankovkách. Dětem nachystejte také cca 150,- Kč na občerstvení, které si budou moci zakoupit
v autobuse. Rodiče mladších dětí mohou kapesné předat vedoucímu u autokaru v nezalepené obálce s označením jména dítěte a výši
kapesného (vedoucí přepočítá a obálku zalepí). Dětem přibalte na cestu drobné mince, které budou použity k úhradě WC na benzinových
stanicích.
Zavazadla, dokumenty, doklady:
Věci po dobu pobytu dítěte u moře, zabalte do jednoho pevného zavazadla do váhy max. 15 kg – kufr nebo cestovní taška, a označte
jmenovkou. Další zavazadla a zavazadla těžší než 15 kg nebudou akceptována. Další cestovní potřeby jako pas (nikoli občanský průkaz),
jídlo a pití na cestu (cca 26 hodin), peníze na cestu, cennosti, léky na cestu, věci na spaní v autokaru a k převléknutí zabalte dítěti do
příručního zavazadla (batůžek max. 5 kg). Pokud se ozdravného pobytu účastní sourozenci, je nutné zabalit pro každé dítě vlastní zavazadlo
i vlastní příruční zavazadlo!
Na ozdravný pobyt prosím dětem přibalte 5 ks respirátorů nebo 12 ks chirurgických ústenek a 2 ks textilních pratelných roušek a gelovou
dezinfekci na ruce o objemu 100 ml do kufru.
Jako povinné vybavení musí dítě mít:
• vlastní cestovní pas s platností min. 3 měsíce po návratu z ozdravného pobytu (nikoli občanský průkaz, děti cestují přes zemi mimo EU)
• doklad o bezinfekčnosti s uvedením očkování, a zda dítě užívá léky – předat zdravotnickému personálu při odjezdu
(datum na potvrzení o bezinfekčnosti musí být totožné s datem odjezdu – vypisuje rodič)
• osobní léky na celou dobu pobytu, které dítě pravidelně užívá, vč. jejich soupisu a dávkování
• kapesné včetně drobných mincí na cestu
• originál evropského průkazu pojištěnce (kartička pojištěnce) – NUTNÉ
• originál dokladu o uzavřeném cestovním zdravotním pojištění – (kartička s číslem pojistné smlouvy včetně kontaktních údajů pojišťovny) –
NUTNÉ
Na základě zkušeností s pobyty dětí doporučujeme vzít s sebou zejména:
• vymývatelnou plastovou nebo jinou láhev (ne skleněnou) na dodržování pitného režimu (min. 0,5 litru)
• boty do vody, 2x boty (tenisky + sandály), čepice proti slunci, sluneční brýle, pláštěnka
• potřeby osobní hygieny
• oblíbenou hračku, knížku
• kruh na plavání pro neplavce,
• 2x plavky, teplákovou soupravu, osušku, opalovací krémy, ručníky na pláž, repelent, Panthenol, tablety proti nevolnosti – Kinedryl
• oblečení a obutí úměrné délce pobytu (prosíme rodiče, aby děti vybavili dostatečným množstvím oblečení a opatřili je jménem dítěte)
• nedoporučujeme brát cenné věci (fotoaparáty, mobilní telefony, notebooky, tablety, elektronické hry atd.)
Výchovní pracovníci nenesou zodpovědnost za ztrátu věci, případné poškození či ztráty nelze nárokovat u organizátora
ozdravného pobytu!!!
Přeprava do Bulharska a zpět bude uskutečněna přes noc, dbejte proto na teplejší oblečení na cestu. Do autobusu doporučujeme vzít deku,
polštářek nebo speciální záhlavník, teplejší sportovní soupravu.
Výlety:
Výlety nejsou zahrnuty v ceně ozdravného pobytu, dítě si je hradí individuálně (viz Informace o Výletech).
Aktuální informace o průběhu pobytu:
Deníček o dění na lokalitě včetně fotografií je možné sledovat na www.morskaplaz.cz nebo na FB stránkách Mořská hvězda 2022.
Pojištění:
V ceně pobytu není zahrnuto cestovní zdravotní pojištění (pojištění léčebných výloh v zahraničí). Každé dítě musí být pojištěno v minimálním
rozsahu dle níže uvedeného:
a) pojištění léčebných výloh při pobytu v cizině (cestovní pojištění zahrnující zdravotní péči, repatriaci, převoz, ošetření zubů),
b) úrazové pojištění (tj. smrt následkem úrazu, plná invalidita, trvalé následky úrazu),
c) pojištění osobních věcí, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví,
d) pojištění odpovědnosti za škodu na věci,
e) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to do výše celkového limitu plnění minimálně 3 000 000 Kč.
Při uzavření pojištění pro Vaše dítě nezapomeňte připojistit dítě na COVID.
Aktuální informace k cestování do Bulharska Vám sdělíme 14 dní před odjezdem Vašeho dítěte na pobyt.
Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že na lokalitě bude omezená možnost WiFi připojení, doporučujeme Vám, abyste dětem na ozdravný pobyt nedávali
zařízení závislé na internetovém připojení. V žádném případě nejsme schopni zodpovídat za případné poškození, ztráty či krádeže mobilů a
jiných drahých přístrojů. Pokud se rozhodnete vybavit své dítě mobilním telefonem, berte na vědomí, že autokar bude projíždět státy mimo
EU a roamingové služby jsou účtovány ve vyšších tarifech.

Poloha: 

Hotel ROSITSA 3* se nachází v parkové zóně letoviska Sv. Konstantina a Heleny, 150 m od pláže. Vzdálenost hotelu od tepen resortu poskytuje relaxaci s klidem, tichostí a útulností, což je pro naše dětské skupiny velmi důležité.

V hotelu:  Profesionální bazén poloolympijských rozměrů pro sportovní týmy, rozměr 25 x 12,5 m, hloubka 1,3-1,8 m (5 chodeb), Vlastní mini aquapark – 3 skluzavky. Lobby, recepce, směnárna, restaurace, trezor, parkoviště, internetová místnost, místnost pro klidné hry a animace, stolní tenis, kulečník, sportovní potřeby, obchod, lékařská služba 24h, hřiště na volejbal, basketbal, fotbal. Wi-Fi v lobby, zahrada, parkoviště, lehátka a slunečníky u bazénu. Hotel má 2 sály pro tematické kurzy. Jsou vybaveny pro školení /učebny/. Každý pokoj má 16 míst.

Ubytování:  95 třílůžkových pokojů, 2-3 pokoje a 4 apartmány s možností ubytování 5-6 osob, telefon, TV, lednička, tři lůžka, noční stolky, šatní skříň, klimatizace, koupelna se sprchovým koutem

Sport a zábava:

Zdarma: lehátka a slunečníky u bazénu, Wi-Fi v lobby, klimatizace na pokojích, TV na pokojích, jeden trezor pro skupinu 15 dětí.
Pláž: speciálně určená oblast pro děti, kde si mohou hrát a opalovat se,relaxovat. Kvůli bezpečnosti se o ně starají plavčíci a o zábavu naši animátoři.

Kontakt na organizátora ozdravných pobytů: KOVOTOUR PLUS s.r.o., Palackého 717/11, 110 00 Praha 1, korespondenční adresa:
Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava-Zábřeh. Telefonní kontakt: 596 160 306; e-mail: ozpd@kovotour.cz, www.morskaplaz.cz

Léčebně ozdravné pobyty si zachovají stejné poslání, smysl, kvalitu a úroveň jako tomu bylo v minulosti, kdy byly pobyty pořádány zdravotními pojišťovnami.              
Společnost KOVOTOUR PLUS s.r.o. má řádně uzavřeno pojištění proti úpadku

« z 3 »
  • KOVOTOUR PLUS s.r.o.
  • Kovotour Plus - Nejlepší cestovní kancelář